Gentrificació: l’ús del sòl contra les classes populars

La gentrificació és un procés de transformació urbana pel qual l’encariment del sòl i altres factors desplacen les classes populars dels seus barris d’origen, que passen a ser ocupats per classes mitjanes o altes. La paraula deriva de l’anglicisme gentrification, que alhora deriva de gentry,  ‘noblesa’. Així doncs, també es podria traduir gentrificació com a ‘ennobliment’.

Els processos de transformació social, econòmica, urbana i humana d’un barri que suposa la gentrificació poden dividir-se en tres fases: naixement, abandó i revaloració. En la primera etapa, una zona normalment cèntrica és abandonada per la burgesia, que cerca espais amples i agradables als ravals i altres zones suburbanes. Així doncs, aquest espai esdevé una zona obrera. Llavors, pateix massificació i pobresa que la col·lapsen i la degraden. Endemés, la demanda d’habitatge i la manca de possibilitats econòmiques de les classes populars dificulta l’accés a una vivenda digne, fet que es resol amb el lloguer o la compra de vivendes precàries en una espècie de xabolisme vertical.

En la segona etapa del procés gentrificador, l’abandó, la indústria es degrada i s’afebleixen els motors industrials i econòmics que havien afavorit l’acumulació d’una important massa obrera en una determinada zona cèntrica així com la fugida de la burgesia a altres àrees. Això fa baixar els preus de la vivenda, creant un fort desequilibri entre el seu preu i el valor potencial per la ubicació que ocupen dins la nova ciutat. És precisament aquest el principal motor del procés: la diferència entre el valor que té un barri per les seves condicions arquitectòniques, socials i econòmiques i el que podria arribar a tenir per la seva situació geogràficament cèntrica dins la ciutat i potencial econòmic i turístic, que poden reportar grans plusvàlues per a l’especulació immobiliària.

En la tercera i última etapa de gentrificació, la revalorització, els grans capitals immobiliaris veuen en aquests antics barris obrers cèntrics noves oportunitats de negoci i els revaloritzen invertint-hi. En aquest punt, però, sorgeix un conflicte: s’ha de fer qualque cosa amb els habitants obrers d’aquest barris. És aquí quan comencen els intents de les classes dominants per desplaçar els treballadors de la zona mitjançant la compra massiva dels blocs de pisos als llogaters, l’encariment d’aquest lloguers, les pràctiques com el mobbing o l’adopció de mesures polítiques, amb l’ajut dels poders municipals, que afavoresquin més o manco subtilment aquest procés d’expulsió.

Per situar-nos històricament, direm que aquest procés s’engegà al voltant dels anys 90 i, en les zones on s’ha completat ja, encara perdura. Una de les principals causes de la gentrificació és la terciarització de moltes ciutats occidentals que féu recuperar l’interès pels barris cèntrics en deteniment de la perifèria urbana industrialitzada i residencial (eixamples). La gentrificació, però, no és un procés espontani, ni molt manco, exclusivament urbà; va molt més enllà dels usos del sòl i forma part de tota una dinàmica pròpia del sistema capitalista neoliberal imperant. En altres paraules, la gentrificació és només una conseqüència més de l’actual procés de concentració de capital per part d’una minoria dominant en contra dels interessos de la resta de la població. Per tant, és equiparable a altres processos com el desmantellament de la sanitat pública, la mercantilització de l’educació i la cultura i qualsevol tipus de privatització. Així doncs, la creació de consciència social mitjançant la pedagogia en campanyes actives i atractives i la lluita de les associacions veïnals i altres col·lectius contra la gentrificació hauria de ser constant i massiva perquè es posa en risc l’interès general. De fet, la no oposició o la manca d’oposició abastament a aquests processos suposa per a les classes dominants l’adquisició de forma implícita d’un nou dret sobre les classes populars, el dret a desplaçar. De fet, els veïnats de Tompkins Park (Nova York) ja enarboraven als anys 80 un cartell que deia: “la gentrificació és lluita de classes“.

Per últim, ve bé mencionar que un dels principals motors de la gentrificació no és altre que l’afluència de turistes, que reactiven noves zones urbanes i canvien la fesomia de la ciutat amb la seva influència econòmica, poden provocar o accelerar aquest processos. Així mateix, el turisme és també responsable d’un procés més recentment estudiat, la turistificació. És a dir, la transformació econòmica i social d’una àrea per encaminar-la a satisfer les necessitats del turisme. Per exemple, la destrucció de comerços locals destinats a la població originària d’un barri (com petites botigues i ultramarins) per tendes de roba o souvenirs, més atractives pels visitants. Aquestes transformacions puntuals poden suposar a la llarga un reclam per als interessos hotelers al barri i l’inici d’un procés de gentrificació. Així doncs, no és d’estranyar que algunes de les accions contra la gentrificació es basin precisament en rebutjar els turistes. És el cas d’aquests semàfors de Berlin amb adhesius de “Berlin doesn’t love you” i cançons com aquesta d’At Versaris, “Tourist, you’re the terrorist”.

berlin doesn't love you tourists gentrification

Adhesiu de “Berlin doesn’t love you” contra la turistificació. FOTO: http://eurosuso.wordpress.com/

Altres enllaços i recursos:


Advertisements

2 thoughts on “Gentrificació: l’ús del sòl contra les classes populars

  1. Ey, dos cosas. Primero, Neil Smith no creó el concepto de gentrificación, si acaso podríamos adjudicarle tal honor a Ruth Glass, y otra, tampoco que la frase “gentrificación es lucha de clases” es suya, esto viene de un cartel que enarbolaban los vecinos de Tompkins Park en los 80 en Nueva York.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s